221,40  / rocznie

Kategoria:

Opis

WARIANT III PROMO – cena dotyczy emisji oferty w 5 poniżej wymienionych katalogach przez okres 12 miesięcy przy deklaracji zamawiającego, że opłatę w tej wysokości będzie uiszczał przez okres 36 miesięcy

1. https://mazury.online
2. http://mazury.info
3. https://mazury.today
4. http://mazury.pro
5. http://mapamazur.com