265,68  /

Dodając swoja ofertę do Naszych serwisów wyrażasz zgodę na ponoszenie kosztów jej emisji w wybranych przez Ciebie katalogach przez okres wybranego abonamentu. Na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym otrzymasz fakturę Vat zawierającą koszt emisji oferty w zależności od wybranego przez Ciebie wariantu.

Kategoria:

Opis

Dodając swoja ofertę do Naszych serwisów wyrażasz zgodę na ponoszenie kosztów jej emisji w wybranych przez Ciebie katalogach przez okres wybranego abonamentu. Na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym otrzymasz fakturę Vat zawierającą koszt emisji oferty w zależności od wybranego przez Ciebie wariantu.

WARIANT II podstawowy – roczna emisja oferty w 3 wybranych katalogach – 3 x 72,00= 216,00 PLN + 23% podatku VAT

1. https://mazury.online – 72,00 PLN +23% podatku VAT ( emisja 12 m-cy )
2. http://mazury.info – 72,00 PLN +23% podatku VAT ( emisja 12 m-cy )
3. https://mazury.today – 72,00 PLN +23% podatku VAT ( emisja 12 m-cy )
4. http://mazury.pro – 72,00 PLN +23% podatku VAT ( emisja 12 m-cy )
5. http://mapamazur.com – 72,00 PLN +23% podatku VAT ( emisja 12 m-cy )
6. https://mazury.club – 72,00 PLN +23% podatku VAT ( emisja 12 m-cy )